נספח 5 אשר עובדיה ורחל בירנבאום / כתובת יוונית מהכנסייה הביזאנטית הקדומה שנחשפה באפולוניה

מבוא הכנסייה באפולוניה נחפרה בחפירות הצלה שנערכו בשנים 1962 ו . 1976 הכנסייה היתה בעלת תכנית באסיליקאית , והשתמרו ממנה חלקים מאולם התווך ובסיסי עמודים אחדים . ציר הבניין הוא מזרח-מערב . הכנסייה רוצפה בפסיפסים צבעוניים שעוטרו בדגמים הנדסיים - A 3 ) בחנים או שניות ; - B 7-8 גלים ; - B 12 תשליב כפול ; מעינים ומדליונים עגולים משולבים ) בפרחים מסוגננים ובציפורים . על פי הנתונים שבידינו אפשר לתארך את הכנסייה למאות . ר- 'ה הכתובת בחלקה המערבי של ריצפת הפסיפס באולם התווך שולבה כתובת יוונית בת שלוש שורות באורך 2 . 5 מ / שנקראה כשהמאמין פונה למזרח . הכתובת ניזוקה באמצע השורה הראשונה , באמצע ובסוף השנייה ובתחילת השורה השלישית . אותיות הכתובת גבוהות בדרך כלל , אינן אחידות בצורתן וניתן להבחין באותיות מעוגלות ורבועות . גובה האותיות מ"ס 9 . 5-6 . 3 . הרווחים ביניהן אינם אחידים , והדבר נובע , כנראה , מחישוב . 1 תודתנו נתונה למנהל אגף העתיקות והמוזיאונים שהרשה לנו לפרסם כתובת זו . ברצוננו להודות לרוני רייך מאגף העתיקות , שטרח להראות לנו את הכתובת במחסני האגף שבמוזיאון רוקפלר וכן לישראל רול ולאיתן אייל...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד