נספח 4 איתן איילון / התרבות החומרית של השומרונים

מבוא בתיאור האתרים והממצאים שהתגלו בדרום השרון , והמקורות ההיסטוריים המתייחסים לאזור , ובדיונים המסכמים נתונים אלה , עובר כחוט השני חלקם של השומרונים בהתיישבות באזור ובפיתוחן . הממצאים הרבים , שניתן לייחס לשומרונים , והמקורות ההיסטוריים , מאפשרים להסיק , שמרכיב זה באוכלוסיה נטל חלק חשוב בתנופה שחלה בדרום השרון מהתקופה הרומית ואילך . במהלכה נוסדו כפרים וחוות , פותחו שיטות חקלאיות שאיפשרו , בין היתר , עיבוד אדמות החול האדום והפקת שמן ויין בהיקף חסר תקדים , וקודמו מלאכות כגון ייצור הזכוכית . מהעדר עדויות היסטוריות מפורשות , לא ניתן להוכיח קשר ישיר של השומרונים לתופעה זו או אחרת , ובוודאי היתה יד מכוונת ויוזמת בפיתוח האזור גם לשלטון ולגורמים אתניים אחרים שחיו כאן . אולם , הממצא שתואר לעיל מאפשר להניח , שהיקף האוכלוסיה השומרונית בדרום השרון היה גדול למדי , וסביר שהם היוו גורם חשוב בפיתוח האזור . דרכי הרוחב שקישרו את אפולוניה-ארסוף עם העורף היישובי שלה בדרום השרון , כמו גם עם הר שומרון , עד המרכזים השומרוניים בשכם ובסבסטיה , מצביעות על תרומתם של השומרונים לפיתוח האזור בכלל ואפולוניה בפרט . מ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד