נספח 2 שלמה יזרעאל / שני שברי כתובות פיניקיות מאפולוניה

. 1 הכתובת הראשונה חרוטה על חרס מחופה חיפוי שחור מבריק . החרס נראה כשבר מקערה אטית קטנה . הוא נתגלה על פני השטח בתוך מצבור של כלים מהתקופות הפרסית וההלניסטית , בקירבת המצוק של חוף הים למערבה של העיר , סמוך לשטח ח' שבמרכז היישוב הפרסי . החרס נמצא היום באוסף פרטי . גובה החרס מ"מ 66-64 . רוחבו מ"מ 60 בחלקו העליון , שהוא שפת הקערה , 27-ו 8 '' מ מ בחלקיו התחתונים של השבר . לאמיתו של דבר , אלה הם שני שברים שהודבקו יחדיו . קו ההדבקה בין שני חלקי החרס מאחה את חלקה של כתובת . אורכה ששרד מ"מ 24 . הכתובת נחרטה בחרט דק אני מודה לפרופ' יוסף נוה , שהאיר את עיני לשאלות חשובות בכל הנוגע לכתב הפיניקי פוני , ואשר תרם תרומה חשובה לנסיונותי לפענח את הכתובת השנייה . תודה גם לאיתן איילון , אשר הבהיר הבהרות מועילות לזיהוי החרסים , מהותם ורקעם . כל האבחנות הארכיאולוגיות - משלו הן . ההערכות הנובעות מהן לשאלת פיענוח הכתובות הן שלי , ואחריותי לכתוב במאמר זה מלאה ובלעדית . לאחר חיפוי וצריפת הקערה ' . החלקת ידו של החורט בעת הכתיבה הותירה סימני חריטה נוספים בצדי האותיות , אולם האותיות עצמן חרוטות עמוק וברורות . צור...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד