נספח 1 שלמה יזרעאל / ארסוף, היא ארשוף

. 1 ארסוף , הלא הוא שמה השמי של אפולןניה , נמסר לנו מפי הערבים . במקורות שלפני התקופה הערבית אין השם ארסוף מתועד , אולם ודאי אינו חידוש של יש מאין . שם זה נשתמר בפי יושבי המקום - ומן הסתם בפי יושבי הארץ זולתם - לכל משך התקופה אשר בה אינו מתועד אלא שמה ההלניסטי אפולתיה . השם אפולתיה , שניתן לעיר בידי היוונים ומתועד מתקופת שלטונם בה , ודאי נטבע משום זהותם של האלים אפולך היווני ודשן' הפיניקי . קלרמון גאנו , אשר הצביע על הזהות הזאת לראשונה , אף ניסה לשחזר את צורתו המקורית הפניקית של שם האלוהות הזה . בהשמיטו את התנועה הראשונה , העמיד את הצורה הפניקית המשוחזרת עבור הכתיב העיצורי רשפ rsuf או * . rsof העיקרון שעל פיו עבד קלרמון גאנו - וחושו הבריא - עמדו לו להכיר כי אכן פניקי היה שמה הראשון של העיר . כשנוסדה העיר בידי הפניקים במאה ה ו' או ה ה' לפני סה"נ , היא נתכנתה בפיהם על שם אחד מאליהם , רשף . שחזור שם המקום , ותולדות צורתו של שם האלוהות שניתן לו - כפי שיובאו להלן בדרך של מחקר לשוני - דיאכרוני יבססו ויעמיקו את שחזורו הראשוני של קלרמון גאנו וימציאו תימוכין נוספים להשערה , כי אכן נוסדה העיר ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד