סיכום

בבואנו לסכם את הקשר והיחס שבין אפולוניה-ארסוף כעיר נמל לבין ה'הינטרלנד' שלה , יש להבחין בשינויים שחלו בהתפתחות בתחום זה , בשלוש רצועות ההתיישבות האורכיות שבדרום השרון , בהתאם לתוואי השטח : ? החוף ושני עמקי המרזבה שלאורכו במערב ; * גבעות החול האדום המיוערות שבמרכז ; * עמק המרזבה הגדול שבמזרח . ברוב התקופות ההיסטוריות ( לרבות בתקופות הברונזה והברזל שלא נדונו כאן ) התקיימו יישובים רק בשתי הרצועות החיצוניות , והקשר ביניהן היה רופף למדי עקב מחסום הגבעות שבמרכז , המיוערות והריקות מיישוב ומדרכים . אולם , בתקופות שבהן יושבו הגבעות , ודרכי רוחב חצו אותן לאפולוניה , הפך כל דרום השרון ליחידת שטח מגובשת , הקשורה לעיר נמל גדולה אחת - אפולוניה-ארסוף . מאלף הדבר , שפריחתה של זו חלה בד בבד עם התרחבותו של היישוב באזור הגבעות , וצמצומה חל עם חיסולו . נסכם את התפתחות האזור לאור שתי נקודות מרכזיות : אפולוניה-ארסוף בדרום השרון ומקומה במערך העירוני יישובי , ומהות הקשר בין יישובי החוף לבין יישובי הגבעות והמרזבה המזרחית , המבטא את היקף ה'הינטרלנד' ואופיו . בתקופה הפרסית היתה ארשוף ( אפולוניה ) היישוב החשוב הי...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד