142• מפת מרכזי היישוב בדרום השרון והעורף היישובי שלהם בתקופה הביזאנטית. שימו לב למרכזיותה של אפולוניה בתקופה זו