‭.136‬ כביש יפו-קיסריה, התקופה הביזאנטית; קטע כביש סלול במלט לרגלי תל קסילה, מבט לצפון