דרכים

על קיומן ומהלכן של דרכים קדומות ניתן ללמוד קודם כל מהממצא הארכיאולוגי של קטעי כביש סלול , אבני מיל וגשרים . כמו כן קיימות עדויות היסטוריות , אם כמפה ( כגון מפת פויטינגר , ( ואם כמקורות , הדנים במסעות של צבאות ונוסעים בודדים לאורך הדרכים , והמזכירים יישובים ותחנות שעברו . שחזור מערכת הדרכים בשלמותה , כפי שהתקיימה במערך היישוב הצפוף שהוצג לעיל , חייב להיעשות בכל מקרה לפי שני נתונים נוספים : מיקום הערים הראשיות באזור ומחוצה לו , שהיו קשורות אלו באלו בכבישים ראשיים , ומיקום מרכזי המלאכה ושטחי החקלאות המרכזיים , שהיו בוודאי קשורים אלו באלו בדרכים מקומיות . הדרכים שהיו בשימוש באזור במאות ט"י-ח"י , ואשר שמרו , ככל הנראה , על החוואים המקוריים של הדרכים הקדומות . על מהלכן ניתן ללמוד גם ממיקום ח'אנים , . 51 זהרי תשי '' ד , עמי ; 202 אביצור , 1976 עמ' 167 . . 52 לא יידונו כאן הדרכים שהוליכו לאנטיפטריס מכיוון ירושלים , לוד , יפו וגב ההר . ראה על כך ; Roll . ( forthcoming ) כמו כן לא יידונו דרכים מקומיות ומשניות , שקישרו בין היישובים השונים ובינם לבין המרכזים המקומיים והעירוניים . היות שהשתמרות ה...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד