שונות

ברחבי דרום השרון התגלו מיתקנים רבים , הכוללים בריכות מטויחות ומשטחי עבודה , אשר אין אפשרות לעמוד על שימושם . יתכן , למשל , שהבריכות שימשו בתעשיית מוצרי עור ( בורסקאות , ( שבה השתמשו , בין היתר , בספלולי עץ האלון ' . סיכום . נראה , אם כן , שחלק ניכר מהפעילות בענפי הייצור החקלאי והמלאכה התרכז באפולוניה , כעיר נמל וביישוב הגדול בדרום השרון . במלאכות שונות עסקו גם ביישובים הכפריים הגדולים באזור , בעיקר באלה ששכנו לצד הדרכים שהוליכו לאפולוניה , אשר היו חיוניות להובלת חומרי גלם , חומרי דלק ותוצרת .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד