עץ

ריבוי דגימות של עץ אורן מיובא באפולוניה , וברוש מצוי בה ובכפר סבא , המאות הרבות של מסמרים שהתגלו באפולוניה ובאתרים אחרים שנחפרו וכלי עבודה , כגון מחטבים , גרזנים , פטישים , קרדומות ואזמלים - הם העדות הארכיאולוגית לשימוש בעץ . היער , אף בהיקף מצומצם , היה מקור לחומר גלם משובח - עץ אלון . עקב הלחות בקרקע נכחד העץ ששימש לבנייה ולהכנת כלים , ואין בידינו נתונים מדויקים על היקפה של מלאכה זו . ניתן להניח , שבכל כפר גדול , ובוודאי בערים , עבדו חרשי עץ , כפי שהיה בכפרים ערביים קדם תעשייתיים . באפולוניה כעיר נמל עסקו , ככל הנראה , בבנייה ובתיקון של סירות ואולי אף אניות , שכן האלון יפה לכך . מכאן ריבוי המסמרים וכלי העבודה שהתגלו .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד