צבע

חלזונות 'ארגמוף tp pvnn AMurex brandaris ) על הפקת צבע , נמצאו באפולוניה , במכלולים מהתקופות הפרסית וההלניסטית , ובאפולוניה ובח'רבת ג'יוס במכלולים מהתקופות הביזאנטית והערבית הקדומה . חלזונות כאלו נמצאו גם בתל מיכל ובתל קסילה . כל אלו הם אתרים ששכנו בקירבת הים . יש להניח , שהמשך החפירות יוסיף מידע על מלאכה חשובה ומכניסה זו . קיסריה , שכם ולוד נזכרות במקור 49 מאמצע המאה ה ד' לסה"נ כמרכזי יצוא של אריגים צבועים ארגמן . יתכן , שחלק מהבריכות המטויחות הרבות , ששרידיהן מתגלים באתרים שונים , היו קשורות לתהליכי צביעה והפקת צבע . צבע הופק בתקופות הקדומות גם מתולעת השני , המתרבה על עץ האלון . יתכן , שגם ענף זה פותח ביער האלונים של דרום השרון , או בחלקים שנותרו ממנו . . 47 בכרמל : זיגלמן ושורר תשמ '' ד , עמי . 187-180 נם בכרמל באה , כנראה , תעשייה זו למלא את מקומה של החקלאות , המוגבלת באזור הררי ומיוער זה , מחד גיסא , ולנצל את היער כמקור לחומר דלק , מאידך גיסא . בקיסריה : . Toombs 1978 , p . 230 . 48 בבא בתרא ו , ב . . Expositio totius mundi et gentium , 31 ( ed . J . Rouge , p . 162 ); cf . Zide...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד