מתכת

עדות להתכת נחושת נמצאה באתר קטן מהתקופה הפרסית בקירבת ביר עדס ( מגדיאל , ( לרבות פיה של מפוח מאחד הכבשנים . סיגי מתכת ושיירי עיבוד מתכת , מהתקופות הרומית , הביזאנטית והערבית הקדומה , התגלו בסקר בחורבת חילפים ובחפירות באפולוניה , ח'רבת סאביה , כפר סבא ואנטיפטריס . בדיקות הממצאים מכפר סבא ומח'רבת סאביה העלו , שרוב גושי המתכת הם פסולת מעיבוד משני של הברזל , שהובא לאתר בצורת גושים מוכנים , או כלים ישנים שיצאו מכלל שימוש . רק שתי דגימות הוגדרו כסיגים ממש , שעובדו במקום עיבוד ראשוני מעפרות מתכת . אין להסיק דבר מתפוצת הממצא , שכן אלו ברובם האתרים שנחפרו , ויתכן שגם באתרים אחרים עבדו חרשי ברזל . על כל פנים , היקף הממצא מעיד , שלא היתה באזור תעשיית מתכת ממש , אלא הכנה ותיקון של כלי עבודה וכלים שימושיים שונים בשביל התושבים .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד