כלי חרס

כבשני קדרים אחדים , מהתקופות הפרסית וההלניסטית , נחשפו בתל מיכל . כבשנים אחדים מסוף התקופה הרומית ומהתקופה הביזאנטית התגלו בתל קסילה . שרידים המעידים בעקיפין על קיום כבשנים , כגון מצבורים גדולים של כלים ופסולת , התגלו בכפר סבא , בח'רבת סאביה ובטבסור . מיתקן לייצור רעפים נחשף באנטיפטריס . מצבורים גדולים מאד של חרסים מרמזים , שבתי יוצר פעלו גם באתרים אחרים . גם במקרה זה היה בוודאי משקל מכריע לקירבה של חומר דלק בכמות גדולה לכבשנים . תעשיית קנקנים " ) פיטסאיות ( " בשרון נזכרת במשנה .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד