מלאכה ותעשייה

זכוכית . אחת התוצאות המפתיעות של החפירות והסקרים , שנערכו בדרום השרון , הוא ההיקף הנרחב של ייצור זכוכית באזור . אין בידינו עדויות היסטוריות על כך , אולם . 38 אביצור , 1976 עמ' ; 192 , 162 ישעיה מ"ד , יד ; יחזקאל כ '' ז , ו . על השימוש בבלוטי האלון כמזון ראה : אליאב תשמ '' ה , עמי . 73-72 על השימוש בעץ האלון ראה : אביצור תשכ '' ו , עמ' ; 277 פליקס תשט '' ז , עמ' '' ק-ה"פ ב ; . Liversidge 1976 , pp . 155-156 . 39 ראה דיונה של נ' ליפשיץ בנספח . . 40 זמר תשל '' ח , עמ' . 97-94 . 41 ליפשיץ וויזל . 'ב 1978 . 42 ליפשיץ , לב ידון וגופנא תשמ"ה , עמ' . 48-40 הנתונים בשטח מעידים , שדרום השרון היה מרכז משמעותי לייצור זכוכית . ניתן להסביר זאת בצורך להרחיב את הבסיס הכלכלי של היישובים הרבים שקמו , עקב מגבלות הקרקע החקלאית ; וכן גם בקיום נתונים מתאימים בשטח : חומרי הגלם העיקריים - חול וגיר - נמצאו בקירבת מקום , בחוף הים ובהרי שומרון , ובעיקר - חומרי דלק שהיו דרושים בכמות גדולה , שסיפק היער . ההיקף הגדול של חומרי הדלק שנצרכו הכתיב , במידה רבה , את מיקום מרכזי הייצור . עץ האלון ידוע כעץ בעירה מעולה , המ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד