‭.128‬ כפר־סבא, התקופה הערבית הקדומה ‭;1‬ יתד (להב) מברזל של מחרשת עץ, עם טבעת ההידוק שלה