טחנות קמח

בהקשר לגידול תבואה יש להזכיר , שלאורך אפיק הירקון פעלו עד המאה ה כ' טחנות קמח גדולות ששרתו אזור נרחב במישור החוף המרכזי ובשולי הר שומרון . החשובות שבהן היו : אל מיר שממערב לאנטיפטריס , אבו רבאח ופרותיה שמצפון לפתח תקוה , 'עשר טחנות' ( אל הדר ) ו'שבע טחנות' 'ג ) רישה ) שמצפון לרמת גן דהיום . העדות ההיסטורית הקדומה ביותר לקיומן היא מהתקופה הערבית הקדומה : קרבות נערכו ב"אלטואחין" " ) הטחנות ( " שבירקון בשנים 976 , 885 ו 978 לסה ' . נ" הטחנות לא נבדקו מעולם בחפירה ארכיאולוגית , אך הובחנו בהן שלבי בנייה ושימוש אחדים . יתכן , שחלקן לפחות פעל החל מהתקופה הביזאנטית , המאופיינת הן בהיקף היישוב באזור והן בריכוזיות של החקלאות . קרקע ומים . מקובל להניח , שהקרקעות הכבדות בעמקי המרזבה מתאימות מאד לחקלאות , במידה שנוקזו כראוי . בחורף נוצרו בהן במקומות הנמוכים מקווי מים טבעיים . 16 אביצור תשל '' ח , עמי . 244 . 17 פליקס תשכ '' ג ; . Broshi 1986 יבול החיטה בשדות הערבים בשרון היה רק '' ק 60-50 ג לדונם . בשית' מוניס , למשל , עובדו בסוף שנות העשרים 16 , 600 דונם פלחה ורק 450 דונם מטעים . אין ספק , שבתקופ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד