קנה סוכר

על גידול קנה סוכר באגן הירקון התחתון והפקת סוכר ממנו , מרמזים כלי החרס המיוחדים ששימשו לתעשייה זו , ואשר התגלו בשכבה צלבנית בתל קסילה ( לעיל , פרק . ( 'ג קנה הסוכר דורש לגידולו מים רבים , ואזור הירקון מתאים לכך . טחנות הקמח באזור יכלו לשמש לריסוק הקנים . מיתקנים אלה ידועים בארץ ישראל למן התקופה הערבית הקדומה לפחות , ובתקופה הצלבנית היה זה ענף כלכלי חשוב , שמרכזיו הידועים עד כה היו באזורי יריחו , בית שאן , טבריה , שכם ועכו .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד