עצי פרי נוספים

על עצי פרי אחרים , שממצא ארכיאולוגי מובהק אינו נותר מהם , ניתן ללמוד רק מהמקורות ההיסטוריים ומיכולת הגידול של הקרקע , כפי שהיא משתקפת בחקלאות הערבית המסורתית . על תאט ם שגדלו באזור מספר אותו נאצר ח'וסרו בשנת 1047 לסה"נ . ואמנם , תאנים גדלו בכל האזור , לרבות בגבעות החול האדום , גם בעת החדשה . אחד מיתרונותיה של התאנה הוא יכולתה לגדול בכרם בין הגפנים , בלא להפריע להן , ובכך מתאפשר ניצול מירבי של הקרקע . תאנים מיובשות - דבלים - היו מרכיב חשוב במזונם של בני התקופה . השקמה , שפריה דומה לפרי התאנה , גדלה גם בעת החדשה בשולי המרזבה המזרחית , כגון ליד טירה ומיסכה , ועצים בודדים גדלו ליד הכפרים גם באזורי הגבעות והחוף . ענפיה וגזעה של השקמה שימשו לבנייה , והוכנו מהם קורות גדולות במיוחד .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד