‭.127‬ שיחזור מכבש קורה ובורג בבית בד מהסוג שהתגלה בדרום השרון, אולי טיפוס 'שומרוני'