בתי־בד

על קיומם של בתי בד מעידים חלקי האבן שהשתמרו מהם : אבני ריסוק , ששימשו לפריכת הזיתים ( הנקראות , כנראה בטעות , 'ים' ו'ממל ;( ' משטחים שעליהם נכבשו הזיתים ; משקולות שנתלו בקצה הקורה = ) הבד ) שסחטה את השמן ; אבנים גליליות גדולות ( מטיפוס האופייני , בין היתר , לשרון , ( בעלות מגרעות בצדיהן ושקע בראשן , ששימשו במשקולות ללחיצת רסק הזיתים בעזרת הקורה ובורג עץ . הבורג קבע בבסיסו למשקולת האבן וסיבובו גרם להורדת הקורה המחוברת אליו . מעניין לציין , שמשקולות אלה נמצאו באזור הנדון כמעט תמיד בזוגות , ואמנם , לעתים קרובות מצויים בבית בד שני מיתקני כבישה ( כמו באפולוניה ) לצד מיתקן ריסוק אחד . הכבישה אורכת בממוצע זמן כפול מהריסוק , ובית בד בהרכב שתואר לעיל היה מסוגל לעבוד ברציפות , בלא לאבד זמן . בחוף התגלו בתי בד או חלקים מהם בח'רבת אל בלקייה , באפולוניה , בתל כודאדי ובתל קסילה . במרזבה התיכונה - בהרצליה בית הקברות , בח'רבת אל עורה ובח'רבת אל חדרה . בגבעות המרכז - בעין ורד , בחרות , בצומת בני ציון , בח'רבת סאביה ובח'רבת אל חיה . במרזבה המזרחית - בכילודיא , בכפר סבא ובג'לג'וליה . בסך הכל ניתן למנות ....  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד