גיתות

הגיחות שהתגלו באזור הן בחלקן מיתקנים קטנים שניתן להגדירם "פרטיים , " ובחלקן גיתות גדולות , שבהן הופקו כמויות גדולות של תירוש ועל כן ניתן לראות בהן מיתקנים "ציבוריים . " הן כוללות בדרך כלל את המרכיבים הבאים : משטח דריכה מרוצף . 2 ראה לאחרונה דיון מקיף בנושא 'סל המזון' בארץ ישראל בתקופה הרומית , בצירוף ביבליוגראפיה נרחבת : . Broshi 1986 , pp . 41-56 בפסיפס לבן גס או בטיח ובורות ובריכות מטויחים , שריצפותיהם עשויות פסיפס או טיח . הקטנים שבהם שימשו לאיסוף הפסולת והלכלוך ולהשקעתם והגדולים - לאיסוף התירוש . לעתים שולב במרכז משטח הדריכה גליל אבן גדול , שקוטרו וגובהו כמטר אחד , ומפלס פניו בגובה הריצפה . בגליל נחצב שקע שבו נקבע בורג עץ אנכי גדול . הבורג שימש לסחיטה שנייה של התירוש משאריות הענבים , לאחר הדריכה ברגלים . בסיסי בורג התגלו בגיחות גדולות בכילודיא , ח'רבת אבריכה , ח'רבת נ'יוס , כפר סבא ותל קסילה , והם מטיפוס האופייני לכרמל ולשרון . בגיתות הגדולות נבנו סביב משטח הדריכה תאים קטנים , ששימשו לאחסנת הענבים שהובאו מהכרם , להפקת התירוש הראשון , המשובח , שנזל מהם ואולי גם למדידת כמותם ( תל קסי...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד