‭.122‬ כילודיא, התקופה הביזאנטית; בסיס אבן לבורג במשטח הדריכה המרוצף פסיפס, ושיחזור שיטת פעולתו. ברקע - בור איסוף עגול