‭.121‬ מפת הממצא של מרכיבי חקלאות ומלאכה בדרום השרון