125• תל קסילה, התקלפה הביזאנטית; גת, מבט לדתם. משמאל - תאי איחקון; במרכז - משטח הדריל‭) ה.‬בסיס הבורג המקורי היה רבוע, וצינור עופרת חיבר את תחתיתו עם בור האיסוף‭;(‬ מימין - בורות סינון ואיסוף