‭.124‬ תל קסילה, התקופה הרומית; צמד גיתות, מבט למזרח. מלפנים - בורות האיסוף; במרכז - משטחי דריכה; מאחור - תאי איתסון