התקופה הצלבנית - ממצאים

החוף תל קסילה . בראש התל נמצאו שרידי מבנה מהתקופה הצלבנית . הממצא בו ובסביבתו כולל קערות מזוגגות ומעוטרות , וכמו כן כלי חרס מעטים עשויים ביד ומעוטרים בדגמים גיאומטריים צבועים , שזמנם מהמאה ה י"ב לסה"נ ואילך . חלק מהחרסים האלה נמצא בתעלות השוד של המבנה מהתקופה הערבית הקדומה , שאבניו נשדדו , כנראה לצורך הקמת המבנה הצלבני . במבנה וסביבו התגלו שברים של עשרות כלי חרס מהסוג 51 ששימש ליציקת סוכר שנעשה מקנה סוכר . ' שיחי מת . ( 13161685 צ"נ ) ס > אתר בראש גבעה גבוהה , מצפוךמזרח לתל קסילה . במקום נלקטו חרסים ומטבעות צלבניים . גבעות המרכז חירבת סאביה . באתר נמצאו שני מטבעות כסף מהמאה ה י"ב לסה"נ , כנראה מימי בלדווין הרביעי , וחרסים מזוגגים אופייניים . המרזבה המזרחית כפר סבא . בחפירות נחשפו באתר בורות ובהם עצמות , אפר וכלי חרס , בעיקר קערות מזוגגות ומעוטרות האופייניות לתקופה . מבנים לא התגלו עד כה . נבי > מץ . בשטח האתר נמצאו חרסים צלבניים . גי לגיןליה . באתר נלקטו חרסים השייכים , אולי , לתקופה זו . . 150 גיל תשמ '' ג , עמ' . 662-661 , 244 . 151 על המבנה והממצא שהתגלה בו ראה : איילון , גלבוע והרפ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד