‭'ת .115‬רבת סאביה, התקופה הערבית הקדומה ‭;11‬ ממצא כלי חרס ממבנה אחד: ו. קערה מזוגגת; ‭.2‬ קדירה; ‭.3‬ סיר בלתי מזוגג; ‭.4‬ סיר מזוגג פתוח; ‭.5‬ פך; ‭.6‬ קנקן