‭.114‬ תל קסילה, התקופה הערבית הקדומה ‭;11‬ ציור איסומטרי של הח'אן