13 ו. תל קסילה, התקופה הערבית הקדומה ‭;11‬ תכנית הח'אן שנחשף בראש התל