09ו. כפר־סבא,התקופה הערבית הקדומה וו מכלול כלי חרש מחדר אחד שנחפר (המשך‭.2,1 :(‬ פך וקנקן מטין אדום, מעוטרים בלבן; ‭.3‬ קנקן מחופה חיפוי בהיר; ‭.4‬ קנקן מעוטר בדגם סרוק