‭.106‬ כילח־יא, התקופה הערבית הקדומה ג נר חרס מעוטר בדגמי אותיות ערביות