‭.105‬ תירבת סאביה, ממצא מפני השטח: ‭.1‬ "חותם לתם" מחרס, התקופה הביזאנטית; ‭.2‬ ידית של קנקן מהתקופה הערבית הקדומה עם חותמת בערבית; ‭.3‬ נר חרס; ‭.4‬ שבר של כלי זואומורפי מהתקופה הערבית הקדומה