‭.99‬ חירבת גייוס; ממצא כלי חרס: ‭.1‬ קערה ביזאנטית מטיפוס ‭.2 ;Late Roman C‬ קערה מהתקופה הערבית הקדומה