‭.96‬ תל קשילה, התקופה הביזאנטית; קערה ואבן לשתיקה, עשויות מבזלת, ממערת קבורה שנחשפה ממזרח לתל