‭.97‬ תל קסילה, התקופה הביזאנטית; מטבע פרסי של חוסרו השני, המאה ה־ז' לסה"נ