‭.94‬ תל קסילה, התקופה הביזאנטית; בית מרחץ בראש התל