התקופה הביזאנטית והתקופה הערבית הקדומה I - ממצאים

עקב הרציפזת והאחידות בתפרושת היישוב ובתהליך התפתחותו במאות - 'ד ח' לסה '' נ , ובעיקר במאות , 'ח- 'ו ועקב הקושי היחסי בתיארוך מדויק של אתר לפי חרסים הנלקטים בסקר , נדונות כאן שתי התקופות כיחידה אחת . ההבדלים והנקודות השונות ביניהן יודגשו במהלך הדיון . התיישבות באזור ביוון - תחילה באדמות העמק המשובחות , אחר כך באזורי מרעה ולבסוף נם באדמות הגרועות שבשטח כולו - ראה : . Sherrat 1972 , pp . 477-542 . 91 ראה בטבלת כלי החרס , טור , Late Roman כלים 3 , 2 מלמעלה , אצל : . Neidinger 1979 . 92 ראה לעיל , פרק ב' הערה , 33 וכן : . Neidinger 1982 . p . 160 ; Pis . 22-23 . 93 תוספתא דמאי , א , יא . החוף תל עשיר . במדרון המערבי של התל נלקטו חרסים ביזאנטיים וערביים . חלדנת חילפים . בראש הגבעה ובמדרון המערבי שלה נלקטו חרסים ביזאנטיים . במקום קיים בית קברות מהתקופה הערבית הקדומהמ , ( ובו קברי תיבה בנויים אבן ומכוסים בלוחות אבן . סביב הקברים נמצאו חרסים ערביים , חלקם מזוגגים , סיגי מתכת ומסמרים . תל פולג . במדרון המזרחי של התל נלקטו חרסים ביזאנטיים . בקצהו הדרומי נחפרה מערת קבורה ששימשה בתקופה הביזאנטית למ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד