‭.92‬ מכלול משווה של כלי חרס מאפולתיה ומאתרים שונים בדרום השרון, התקופה הרומית ‭.1 :111‬ קערה; ‭.2‬ סיר בישול; ‭.3‬ קנקן; ‭.4‬ נר