‭.91‬ אנטיפטריס, שטח ‭,D‬ התקופה הרומית ווו־מזאנטית; ה'אודיאוף, מבט לצפון. מימין - הקשתות שנשאו את הבמה; במרכז, לפנים ומאחור - הכניסות‭-,‬ משמאל - בסיס המושבים