‭.90‬ אנטיפטריס, שטח ‭,C‬ התקופה הרומית ‭;111‬ בית האמידים, מבט לדרום. משמאל - רחוב. החדרים המרוצפים פסיפס צבעוני מקיפים חצר או גינה (הריבוע העמוק‭.(‬ מאחור - קיר הארמון האומיי