‭.89‬ אנטיפטריס, שטח ‭,C‬ התקופה הרומית ‭;111‬ מקום המפגש של הקארדו (למטה) והדקומאנוס (למעלה)