‭.87‬ תל קסילה, התקופה הרומית ‭;111‬ כלי חרס מהמצבור שהתגלה ממזרח לתל: ו. קדירה; ‭.2‬ סיר בישול; ‭.6-3‬ קנקנים