התקופה הרומית III - ממצאים בדוקים

החוף שפ ' ) ם" קילומטר . ( ' 77 רוב הממצא באתר הוא מהתקופה הרומית המאוחרת . כפרישמריהו . לפחות שתיים ממערות הקבורה , שנחפרו במקום , תוארכו למאות - 'ג ד' לסה"נ . בקירבת מקום , בהרצליה פיתוח , נחפרה מערת קבורה נוספת מהמאה ה ג . ' הרצליה בי . במדרון המערבי של הגבעה התגלו מצבורי כלים ומטבעות . סביר להניח , שחלק מהקברים , המיתקנים והחציבות בגבעה , שלא נחפרו , הם מתקופה זו . חירבת שבקה ' ) קילומטר . ( ו 3 ו 2 ו 713 צ"נ , ' 6 ברכס הכורכר השני , לצד כביש החוף , . 64 ספראי תש"םא ,. עמ' . 154 . 65 משבר דומה , תוצאת המרד הגדול , ניכר גם באזורים אחרים בארץ . במרכז רמת הגולן , למשל , נמשך המשבר עד המאה ה ד' לסה"נ . אולם , שם חזרו יהודים והתיישבו באזור , בשעה שבדרום השרון נראה , שהשומרונים ניצלו את המשבר שפקד את היהודים והתיישבו באתרים רבים . ראה : מעוז תשמ '' ו , עמי . 44-43 Applebaum 1976 . p . 24 . . 66 . 67 ירושלמי , יבמות פ '' ח , ט , ע '' ד ; לוין תשמ '' בא , עמי ; 139 ספראי תשמ '' ב , עמי . 257 . 68 דמתי תשמ '' ו , עמי 105 איור . 32 יש לציין , שעד כה לא נמצאו באנטיפטריס נרות 'שומרוניים . ' למ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד