‭.83‬ אנטיפטריס, שטח ‭,C‬ התקופה הרומית ‭;1‬ קטע מהקארדו - הרתוב הראשי המרוצף בלוחות אבן