‭.81‬ תל מיכל, התקופה הרומית ‭;1‬ מצודה רומית בראש התל