‭.77‬ תל מיכל, התקופה ההלניסטית; מצודה חשמונאית בראש התל