התקופה ההלניסטית - ממצאים

החוף תל עשיר . בזמנו דווח על מציאת חרסים הלניסטיים באתר . בסקר המחודש לא נמצאו ממצאים מתקופה זו . תל פולג . בחפירות נחשפו שרידים מהתקופה ההלניסטית , שלא תוארו בדו"ח , ' אולם ברור , שזה היה יישוב קטן . שפיים ' ) קילומטר . ( 13531811 צ '' נ / 77 באתר הקטן , המצוי בשוליים המערביים של ה'מרזבה' התיכונה , נמצאו מטבע חשמונאי וחרסים הלניסטיים מעטים . ביד אל-עבאבשה . ( 13491783 צ '' נ ) אתר השוכן בשוליים המערביים של הגבעות , ממזרח לאפולוניה . במקום נלקטו חרסים מעטים מתקופה זו . תל מיכל . בתקופה ההלניסטית התקיים על גבי חורבות המקדש הפרסי מקום פולחן קטור = ) פתוח , ( שכלל חצר ומזבח קטן . הממצא - מטבעות תלמיים וחרסים - העיד , שהמקדש היה בשימוש עד המאה ה ב' לפני סה"נ . בחפירות 1980-1977 התגלתה בתל הגבוה מצודה , שכללה חדרים בנויים סביב חצר רבועה , ולה שני שלבי בנייה מהמאה ה ג' לפני סה '' נ . מעליה נמצא מצד חשמונאי מהמאה ה ב' לפני סה '' נ . לצד אלה התגלו מבנים שונים . בשולי התל , ממזרח , נחשף כבשן קדרים גדול ובו שני מפלסים : תא בעירה למטה ותא לצריפת הכלים מעליו . מצפון לתל , באזור המלאכה , התגלתה גת ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד