התקופה הפרסית - ממצאים

החוף תל עשיר ( מכון וינגייט , נ . (( 13471857 צ '' יסודות של קיר וחרסים מהתקופה הפרסית התגלו במדרון המערבי של גבעה במצוק החוף , מדרום לשפך נחל פולג . חרסים פרסיים נלקטו גם בתחומי התל עצמו , בראשו ובחלקו המערבי . חורבת חילפים . ( 13431853 צ"נ ) בראש גבעה גבוהה מדרום לתל עשיר , ובמדרון המערבי שלה , פזורים חרסים רבים מהתקופה הפרסית . תל פולג . ( 13521850 צ '' נ ) שרידי יישוב גדול בגבעת כורכר ברכס השני , בקירבת נחל פולג . בחפירות שנערכו בתל נחשפו מבנים על פני שטח נרחב בראשו ובמדרונותיו . הממצא הוא מהמאות - 'ו ד' לפני סה"נ . מבנה גדול , שנבנה בפאתו הצפונית של התל , תוך התחשבות בפירצה המלאכותית החצובה לרוחב הרכס ' ) ניקבת הפולג ( ' מעיד , לדעת החופר , שהיא כבר היתה קיימת בתקופה הפרסית . נראה , שבמקורה היא היתה חפיר של המבצר הכנעני שהוקם במקום . ח'דנח . צדיקיה . ( 13841836 צ '' נ ) גבעת 'חמרה' מצפון לנחל פולג , סמוך למעיין עין זוריקיה . בסקר נלקטו במקום חרסים פרסיים . חרסים נמצאו גם בגבעה שמדרום לנחל , בה בוצעו חפירות . ו . תדשות אדכיאלללגילת ע ) ז '' תשמ , ( ב '' עמ' . 15 . 2 ההגדרות בספר ז...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד