תולדות המחקר

המחקר הארכיאולוגי באתרי דרום השרון החל למעשה רק בתקופת המנדט . הנוסעים והחוקרים , שעברו באזור במאה ה י ) ט" לעיל , פרק , ( 'ב התייחסו במקרה הטוב רק לאתר מרכזי אחד או שניים . חלקם , כמו גרן ואנשי הסקר הבריטי , תיארו את אפולוניה , ולגבי אנטיפטריס נדונה כמעט אך ורק בעיית זיהויה ומיקומה . אשר לאתרים קטנים יותר , הרי עקב חוסר ידיעה בזיהוי כלי חרס קדומים והיות שהכפרים הערביים כיסו את השרידים הארכיטקטוניים העתיקים , תוארו הכפרים הרצנטיים בלבד . רק לאחר ייסודה של מחלקת העתיקות המנדטורית החל עיקוב שיטתי אחר גילויים ארכיאולוגיים , שנעשו באקראי באתרים השונים . פעילות זו גברה לאחר קום המדינה . המחקר המודרני השיטתי , המשלב חפירות באתרים מרכזיים וסקר ארכיאולוגי משלים סביבם , צבר תנופה משנות השבעים ואילך . הספר הזה הינו במידה רבה תוצאה של עבודת השדה שבוצעה באתרים השונים באזור .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד