‭.74‬ ארסור, המבצר, התקופה הצלבנית; אבני בליסטראות משכבת החורבן על־ידי הממלוכים